Svečana smotra Zimske službe 2019./2020.15. studenog 2019
.  U bazi Žitnjak, podružnice Zagrebačke ceste, danas, je održana svečana smotra Zimske službe Zagrebačkih cesta. Uz domaćina, voditelja podružnice Dragana Perića, smotri su prisustvovali gradonačelnik Milan Bandić i suradnici, članica Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Daniela Franić i brojni drugi.

Čišćenje nerazvrstanih cesta Grada Zagreba izvodi Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebačke ceste te je isto organizirano za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenoga 2019. godine do 15. travnja 2020. godine, 24 sata dnevno. Termin zimska služba podrazumijeva cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju radi osiguranja mogućnosti odvijanja prometa na cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu.

Sveukupno u Zimskoj službi Grada Zagreba u 2019./2020. godini sudjeluje 292 ekipe što podrazumijeva 175 kamiona i 117 specijalnih vozila (traktor i unimog) raspoređenih u 17 mjesta stalne pripravnosti (baze Zimske službe). Sva vozila opremljena su GPS uređajima što omogućuje da se u svakom trenutku zna gdje se koje vozilo nalazi te ih se zatim po potrebi preusmjerava.

U GPS centru koji se nalazi u prostorima glavne baze Žitnjak instaliran je sustav za rano otkrivanje poledice i leda na kolniku koji putem senzora na sedamnaest odabranih lokacija (mostovi, nadvožnjaci, brdske dionice…) dojavljuje trenutačno stanje kolnika (temperatura kolnika, temperatura zraka, vlažnost kolnika i ledište s obzirom na slanost kolnika, oborine, magla). Sustav omogućuje preventivno reagiranje na najkritičnijim točkama u gradu.


Na skladištu i raspoređeno po bazama Zimske službe trenutno se nalazi 20 000 t soli i 6700 t sipine, a ukoliko bude potrebno iz ugovora sa dobavljačima naručivat će se dodatne količine. Radovi Zimske službe izvode se u četiri stupnja pripravnosti i dvije razine prednosti. Ukupno se rali i posipava 2633 km prometnica, od čega u prvoj razini prednosti 1134 km, a u drugoj razini 1499 km. U prvoj razini prednosti uvrštene su ceste prvog reda te dio nerazvrstanih cesta drugog reda. U prvoj razini prednosti u Zimskoj službi Grada Zagreba čiste se sve trase javnog gradskog prijevoza, prilazi institucijama, industrijskim zonama, turističkim središtima, sve ulice u užem gradskoj središtu kojima se odvija intenzivniji promet te cestovni objekti (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci). Na navedenim cestama prve razine prednosti prohodnost se mora osigurati u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području od trenutka prestanka oborina. Na cestama druge razine prednosti prohodnost se osigurava najkasnije u roku 24 sata od trenutka prestanka oborina.

Za određivanje stupnjeva pripravnosti Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebačke ceste dobiva podatke od Hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske, a izvještavanje o stanju i prohodnosti cesta provodit će se putem web stranice Holding centra – www.holdingcentar.zgh.hr.

Također, bitno je istaknuti kako se na web stranici podružnice Zagrebačke ceste nalazi aplikacija putem koje građani u svakom trenutku jednostavnim unosom naziva ulice mogu doznati sve podatke o čišćenju iste.