Novi kolektivni ugovor za radnike Zagrebačkog holdinga24. prosinca 2019. -
Pregovarački odbor poslodavca Zagrebački holding d.o.o. i Pregovarački odbor sindikata u postupku kolektivnih pregovora, postigli su suglasje o bitnim odredbama novog Kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o.za naredne 4 godine. Zagrebački holding d.o.o. zapošljava prosječno 5.400 radnika, a posluje kroz 14 podružnica koje obavljaju različite javne usluge.

Podsjećamo da je važeći Kolektivni ugovor za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. sklopljen 2002. godine i tijekom razdoblja primjene sklopljeno je šest dodataka, kojima su mijenjane pojedine odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora. U proteklih 17 godina primjene postojećeg Kolektivnog ugovora, došlo je do niza izmjena zakonskih odredbi koje reguliraju prava radnika, a također je došlo i do izmjena u samoj organizaciji i poslovnim procesima Zagrebačkog holdinga kao poslodavca.

Da bi se pristupilo pregovorima o novom kolektivnom ugovoru, bilo je nužno utvrditi reprezentativnost sindikata. Ista je utvrđena Sporazumom o reprezentativnosti koji je poslodavcu dostavljen 31.1.2019., a sam postupak pregovora započeo je 27. ožujka 2019. kada je postignuto suglasje i potpisan protokol oko sadržaja pregovaranja i protokol o kolektivnim pregovorima. Pregovarački odbor sindikata broji 9 članova i zastupa 19 sindikata koji djeluju u Zagrebačkom holdingu i koji se, sukladno Sporazumu, smatraju reprezentativnim.

Nakon višemjesečnih pregovora između pregovaračkih odbora, tijekom kojih se nastojalo, socijalnim dijalogom i pregovorima u dobroj vjeri, pronaći kompromisno rješenje između zahtjeva sindikata i dodatnog financijskog opterećenja poslodavca, dogovoreno je povećanje osnovice za obračun plaće za 5,8%, i to sa sadašnjih 2.884,87 kn na 3.052,20 kn. S obzirom na visok postotak bolovanja, također se postiglo suglasje oko naknade plaće za vrijeme bolovanja, u svrhu  destimulacije zloupotreba bolovanja i to smanjenjem stope plaćenog bolovanja za prvih 6 radnih dana sa 85% na 75% plaće.

Vezano uz materijalna prava radnika, iskorištene su zakonske mogućnosti za isplatu neoporezivih iznosa za različite vrste materijalnih prava te je usuglašeno da se božićnica, regres i jubilarne nagrade isplaćuju u visini neoporezivog iznosa, te je uvedena naknada za prehranu u iznosu od 5.000 kn godišnje po zaposleniku, koja će se isplaćivati u jednakim mjesečnim iznosima (po 416 kn mjesečno).

Utvrđen je u cijelosti sadržaj novog osuvremenjenog kolektivnog ugovora, koji je usklađen s važećim zakonima i poreznim propisima. Novi kolektivni ugovor prilagođen  je potrebama  radnika i poslodavca te usklađen sa sadašnjim uvjetima na tržištu rada, a počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2020. godine.

Tekst novog kolektivnog ugovora bit će javno dostupan na web stranicama Zagrebačkog holdinga.