EDUBIZ – Edukacijom do zaposlenja26. srpnja 2019.
U sklopu projekta EDUBIZ – Edukacijom do zaposlenja, u utorak, 23. srpnja 2019. započela je stručna praksa u Zagrebačkom Holdingu za prvu skupinu polaznika ovog obrazovnog programa. Radi se o projektu koji sufinancira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II). Voditelj projekta je Učilište EU projekti, a partneri u sklopu projekta su: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagrebački inovacijski centar, Grad Zagreb, Zagrebački holding d.o.o., Avelant d.o.o. za poslovno i strateško savjetovanje te Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa tržištu rada za 42 pripadnika ranjivih skupina (nezaposlenih) kroz razvoj kompetencija o provedbi EU projekata.

Odabrani polaznici će proći kroz program usavršavanja u trajanju od 166 nastavnih sati te nakon toga odraditi stručnu praksu u tvrtkama partnernima u projektu.

Projekt je započeo u svibnju te će do kraja ove godine ovaj obrazovni program proći tri skupine polaznika. 

U prvoj obrazovnom ciklusu, stručnu praksu u Zagrebačkom  holdingu odraditi će tri polaznice koje će tijekom sedam dana, pod mentorstvom Odjela za praćenje i provedbu programa i projekata EU, primijeniti stečena znanja na konkretnim primjerima.  

OSNOVNE INFORAMCIJE O PROJEKTU EDUBIZ – Edukacijom do zaposlenja
Opći cilj projekta je povećati zapošljivost nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području Grada Zagreba u sektoru EU fondova kroz provođenje Strategije za razvoj ljudskih potencijala grada Zagreba, što će dovesti do bolje iskorištenosti EU fondova u RH, a specifični cilj je ojačati kapacitete 42 osobe koje predstavljaju ranjive skupine s područja Grada Zagreba provedbom inovativnog programa usavršavanja, sinergijom članova lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja i radom kluba za zapošljavanje u EU fondovima.

Ciljana skupina su nezaposlene osobe, pripadnici ranjivih skupina, koji će proći formalnu edukaciju u području EU fondova i praktični rad kod članova lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja i drugih partnera kako bi bili konkurentni na tržištu rada; najmanje 42 zainteresirana predstavnika ranjivih skupina koji će koristiti usluge kluba za zapošljavanje i 30 učenika srednjih škola koji će sudjelovati na radionici za EU fondove i u klubu za zapošljavanje.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 986.219,13 HRK
UKUPNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 986.219,13 HRK