ZET

4. svibnja 2017. Zagrebački holding d.o.o. – podružnica ZET

Za provedbu projekta modernizacija sustava naplate prijevoza u javnom prijevozu putnika, uvođenjem moderniziranih načina prodaje karata, koji obuhvaća prodaju karata putem kartomata i implementaciju sustava u sustav naplate prijevoza podružnice ZET, iskazuje se potreba za stručni tim za realizaciju projekta, koji bi se sastojao od 8 radnika VSS:

- 3 diplomirana inženjera informatike
- 1 diplomirani inženjer elektrotehnike
- 1 diplomirani inženjer strojarstva
- 3 diplomirana inženjera prometa.