Vozač invalidskog vozila, autobusni promet Dubrava, prijevoz osoba s invaliditetom

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZET
U Zagrebu, 6. studenog 2017.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Vozač invalidskog vozila, autobusni promet Dubrava, prijevoz osoba s invaliditetom
Broj radnika: 7 izvršitelja
Trajanje potrebe: ODREĐENO- jedna godina
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS ( uz posjedovanje SSO certifikata o početnim kvalifikacijama ili svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi u zanimanju vozač izdana do 1. srpnja 2013. godine, sukladno odredbama članka 5. st. 2. i čl. 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
Radno iskustvo nije potrebno
Posebni uvjeti: DA ( zdravstvena sposobnost)
Uvjeti rada: moguć rad u smjenama, subotom, nedjeljom i blagdanima
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/ diplome

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.