Vozač II

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 27. travnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Vozač II
Broj radnika: 50
Trajanje potrebe: privremeno, 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS prometnog smjera
Dodatna stručna sprema: C kategorije, CODE 95, prethodna provjera radnih sposobnosti
Radno iskustvo 2 godine
Uvjeti rada rad na otvorenom, rad u smjenama, noćni rad, rad subotom, nedjeljom i na dane državnih i vjerskih blagdana
Posebni uvjeti: radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl. 3. točka 12., 19. . Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima- obvezan prethodni zdravstveni pregled.
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, potvrda o stažu iz HZMO-a,
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova) 2,10 + dodatak na uvjete rada 2,71

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.