Viši samostalni inženjer II-Dig. grad

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Zagrebački digitalni grad
U Zagrebu, 21. prosinca 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Viši samostalni inženjer II
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: TRAJNO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS-  diplomirani inženjer elektrotehnike
Radno iskustvo: poželjno radno iskustva od najmanje 5 godina
Posebni uvjeti: ovlašteni inženjer elektrotehnike pri HKIE
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta) 5,5
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, e- ispis HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Prednost pri zapošljavanu pod jednakim uvjetima, između ostalih kategorija, ostvaruju i osobe s invaliditetom, sukladno odredbi čl.9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13 i 152/14).