Viši samostalni inženjer 2

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebački digitalni grad
U Zagrebu, 15. studenog 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Viši samo stalni inženjer 2
Broj radnika: 2 (dva) 
Trajanje potrebe: Neodređeno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo poželjno radno iskustvo u trajanju od pet godina u struci, iskustvo rada na infrastrukturnim i razvojnim projektima
Uvjeti rada: Prva smjena, redovito radno vrijeme
Posebni uvjeti Osnovno znanje rada na računalu, MS Office, pozeljno poznavanje rada Auto CAD u, poželjno imati ovlaštenje nadležne komore 
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397