Tajnica direktora tehničkog sektora- VIO

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, Zagreb
U Zagrebu, 21. prosinca 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Tajnica direktora tehničkog sektora
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: TRAJNO
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS-  društvenog ili drugog smjera
Radno iskustvo: 2 godine
Posebni uvjeti: -
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta) 2,1
Rok za dostavu ponuda:  3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim potencijalima društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.