Specijalist farmaceutske tehnologije

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 12. listopada 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Specijalist farmaceutske tehnologije
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: NEODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, magistar farmacije, specijalist farmaceutske tehnologije
Radno iskustvo najmanje 4 godine u struci
Posebni uvjeti: licenca za samostalni rad, specijalizacija iz farmaceutske tehnologije
Uvjeti rada: 5 dana u tjednu
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome i licence za samostalan rad, potvrda o specijalističkom ispitu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.