Samostalni viši pravni referent- Čistoća

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 28. ožujka 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni viši pravni referent
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: ODREĐENO- do povratka radnika s bolovanja
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS pravnog smjera
Radno iskustvo 1 godine radnog iskustva u struci
Uvjeti rada rad u zatvorenom
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba,životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radno-pravnom statusu


Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.