Samostalni inženjer 3

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 27. srpnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni inženjer 3
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: Neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, diplomirani inženjer elektrotehnike (energetika ili jaka struja)
Radno iskustvo tri godine radnog iskustva u struci na vođenju poslova održavanja elektroenergetskih instalacija ili vođenju industrijskih projekta
Uvjeti rada -
Posebni uvjeti: Stručni ispit iz elektrotehnike, znanje engleskog jezika, rad na računalu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome i potvrde o ploženom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, potvrda o stažu iz HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397