Samostalni ekonomist 2

Zagrebački holding d.o.o.
Direkcija
Služba za nabavu
U Zagrebu, 11. lipnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni ekonomist 2
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS ( magistar ekonomije)
Radno iskustvo 2 godine radnog iskustva u poslovima nabave
Tražene osobine i vještine: -
Posebni uvjeti Poznavanje rada u MS office paketima
Poznavanje engleskog jezika u čitanju i pisanju razine min. C1
Vozačka dozvola B kategorije
Rok za dostavu ponuda:  5 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi u Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova Zagrebačkog holdinga u Ulici grada Vukovara 41 ili  u elektroničkom obliku putem web obrasca.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397