Rukovoditelj odjela 2- upravljanje nekretninama

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 27. studenog  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Rukovoditelj odjela 2
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS,  diplomirani ekonomist/ VSS, struč.spec.oecc
Radno iskustvo jedna godina, od toga najmanje 6 mjeseci na poslovima poreznog savjetovanja
Posebni uvjeti znanje engkeskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu- napredni alati- tickmark, powepoint, excel i dr.
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a- elektronički zapis, dokaz radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca.