Referent financija i računovodstva III- Tržnice

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Tržnice Zagreb
U Zagrebu, 28. studenog  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Referent financija i računovodstva III
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS ekonomskog smjera
Radno iskustvo  Dvije godine radnog iskustva u struci
Uvjeti rada -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, elektronički zapis-potvrda o stažu iz HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41

Napominje se da prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, između ostalih kategorija, ostvaruju osobe s invaliditetom sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13. i 152/14.).