Radnik u ugostiteljstvu

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Vladimir Nazor
U Zagrebu, 21. prosinca 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Radnik u ugostiteljstvu ( hostel "Grad mladih" Zagreb)
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: TRAJNO ( probni rad od jednog mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS/ PK
Radno iskustvo: -
Posebni uvjeti: dobre motoričke sposobnosti i tjelesna kondicija
Uvjeti rada: rad u smjenama
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta) 1,5
Rok za dostavu ponuda:  3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca.

Prednost pri zapošljavanu pod jednakim uvjetima, između ostalih kategorija, ostvaruju i osobe s invaliditetom, sukladno odredbi čl.9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13 i 152/14).