Projektant III- ZET

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZET
U Zagrebu, 10. studenog  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  projektant III ( Služba za nadzor, upravljanje i razvoj prometa)
Broj radnika: 2 (dva)
Trajanje potrebe: ODREĐENO- jedna godina
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS- diplomirani ing. prometa
Radno iskustvo -
Uvjeti rada -
Rok za dostavu ponuda:  8 dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.