Poziv obrazovnim ustanovama za iskazivanje interesa za suradnju sa Zagrebačkim holdingom

Zagrebački holding d.o.o. je trgovačko društvo koje obavlja djelatnosti grupirane u četiri poslovna područja, i to:
  • komunalne djelatnosti
  • prometne djelatnosti
  • tržišne djelatnosti
  • energetske djelatnosti.
Sastoji se od 16 podružnica (Arena Zagreb, Autobusni kolodvor Zagreb, Čistoća, Gradska groblja, Robni terminali Zagreb, Tržnice Zagreb, Upravljanje nekretninama, Upravljanje projektima, Vladimir Nazor, Zagrebačke ceste, Zagrebački digitalni grad, Zagrebački velesajam, Zagrebparking, ZET, ZGOS i Zrinjevac), a vlasnik je trgovačkih društava (GSKG d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja  d.o.o., AGM d.o.o. Zagrebačka stanogradnja d.o.o., Zagrebplakat d.o.o. te ustanove Gradska ljekarna Zagreb. Ukupan broj  zaposlenih je oko 11.000.
Više o poslovanju Zagrebačkog holdinga d.o.o. moguće je pronaći na službenim internet stranicama www.zgh.hr.

Javni poziv upućuje se javnim sveučilištima, javnim veleučilištima, javnim visokim školama, privatnim sveučilištima, privatnim veleučilištima i privatnim visokim školama te srednjim školama za iskazivanje interesa za suradnju u vidu provođenja stručne prakse studenata, odnosno praktične nastave/naukovanja učenika srednjih škola u podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o., odnosno u trgovačkim društvima u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. te ustanovi, a radi stjecanja odgovarajućih znanja i vještina, sukladno programu stručne prakse, odnosno programu praktične nastave donesenom od obrazovne ustanove, do kraja tekuće školske/studentske godine.
Po okončanju stručne prakse, odnosno praktične nastave/naukovanja izdat će se potvrda o obavljanoj stručnoj praksi, odnosno praktičnoj nastavi/naukovanju obrazovnoj ustanovi.
Polaznicima stručne prakse, odnosno praktične nastave/naukovanja, isplatit će se odgovarajuća nagrada sukladno ugovorima o provedbi stručne prakse/praktične nastave/naukovanja, odnosno važećim zakonskim propisima.
Ponude na javni poziv podnose se u zatvorenoj omotnici do kraja tekuće školske, odnosno akademske godine na adresu:
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10 000 Zagreb

S naznakom
Za javni poziv za iskazivanje interesa obrazovnih ustanova za suradnju sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. / Grupom Zagrebački holding u vidu provođenja stručne prakse studenata, odnosno praktične nastave/naukovanja učenika srednjih škola.
Ovaj javni poziv za prikupljanje ponuda nije obvezujući.