Poslovna tajnica 1- upravljanje nekretninama

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 27. studenog  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Poslovna tajnica 1
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: Trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS općeg smjera
Radno iskustvo najmanje dvije godine na poslovima poslovne tajnice
Posebni uvjeti znanje engleskog jezika u govoru i pismu, rad na računalu- znanje Microsoft office paketa, rad na administrativnim poslovima, iskustvo zaprimanja i razvrstavanje pošte i predmeta, komunikacijske i organizacijske sposobnosti
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a- elektronički zapis, dokaz radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca.