Pomoćnik voditelja Podružnice

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Robni terminali Zagreb
U Zagrebu, 7. lipnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  pomoćnik voditelja Podružnice
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo 4 godine radnog iskustva
Tražene osobine i vještine: aktivno poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog stranog jezika
Posebni uvjeti -
Rok za dostavu ponuda:  do zaključno 12. lipnja 2019. godine
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem web obrasca.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397