Magistar farmacije

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 5. listopada 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Magistar farmacije
Broj radnika: 3 (tri) m/ž
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, magistar farmacije
Radno iskustvo poželjno 1 godina u struci
Posebni uvjeti: licenca za samostalni rad
Uvjeti rada: 6 dana u tjednu, u  dnevnom i noćnom dežurstvu
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome i licence za samostalan rad, eventualne preporuke

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.