Magistar farmacije

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 29. siječnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Magistar farmacije
Broj radnika: 2 (dva) m/ž
Trajanje potrebe: određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, magistar farmacije
Posebni uvjeti: licenca za samostalan rad
Radno iskustvo: poželjno 1 godina u struci
Uvjeti rada:  6 dana u tjednu, rad u smjenama, u dnevnom i noćnom dežurstvu
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome i licence za samostalan rad, eventualne preporuke

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili putem web obrasca za prijavu.