Koordinator poslova I, ing. elektrotehnike/ dipl. ing. el.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 11. prosinca  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Koordinator poslova I
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/VSS, elektrotehnike
Smjer: energetika ili jaka struja
Posebni uvjeti stručni ispit iz elektrotehnike, znanje engleskog jezika, rad na računalu
Radno iskustvo najmanje tri godine na vođenju poslova održavanja elektroenergetskih instalacija ili vođenje industrijskih projekata
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a- elektronički zapis, dokaz radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.