Javni poziv za slobodno radno mjesto - farmaceutski tehničar

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 23. lipnja 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  farmaceutski tehničar (ljekarna i galenski laboratorij)
Broj radnika: 7 (sedam) m/ž
Trajanje potrebe: određeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS farmaceutski tehničar
Dodatna stručna znanja: položen stručni ispit
Radno iskustvo: najmanje 1 godina u struci
Uvjeti rada:  6 dana u tjednu, rad u smjenama, u dnevnom dežurstvu
Poslovi: farmaceutskog tehničara u ljekarni i galenskom laboratoriju
Plaća (izražena u koeficijentu 
složenosti poslova radnog mjesta):
1,10; osnovica 5.211,02 kn
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe i potvrde o položenom stručnom ispitu

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o. ili putem web obrasca za prijavu.