Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto vozač autobusa 1 u ZET-u

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Podružnica Zagrebački električni tramvaj
U Zagrebu, 28.07.2017.
 
JAVNI POZIV
za iskazlvanje interesa za slobodno radno mjesto

 
Naziv radnog mjesta: VOZAČ AUTOBUSA 1
Broj radnika: 70 izvršitelja
Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme (1 godina)
Potrebna strudna sprema i smjer: SSS vozač cestovnog motornog vozila, vozačka dozvola "D" kategorije
Radno iskustvo: njamanje 1 godina na poslovima vozača "C" i "D" kategorije

Posebni uvjeti:
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača autobusa
  • periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika (,,KOD 95")
  • posjedovanje ,,kartice vozača" (memorijska kartica za digitalni tahograf)
Uvjeti rada: rad u smjenama, subotom, nedjeljom i blagdanom
Rok za dostavu ponuda: 3 dana

Dokazi uz ponudu:
  • molba, životopis, svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju u zanimanju vozač cestovnog motornog vozila,
  • preslike: važeće vozačke dozvole "D" kategorije, kartice vozača, potvrde o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača za prijevoz putnika (KOD-95), osobne iskaznice, potvrde o radnom iskustvu na poslovima vozaca "C" i "D" kategorije - najmanje 1 godina, ispis HZMO

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb