Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto: Viši samostalni referent II

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Sektor financija i računovodstva
Odjel za financije
U Zagrebu, 26. rujna 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Viši samostalni referent II u Sektoru financija i računovodstva, Odjel za financije
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: NEODREĐENO 
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS ekonomski smjer
Radno iskustvo Znanje rada na računalu, znanje engleskog jezika, radno iskustvo na poslovima vezanim uz financije
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba,životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radno-pravnom statusu, dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.