Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto-samostalni tehnolog II u ZET-u

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Podružnica Zagrebački električni tramvaj
U Zagrebu, 28.07.2017.
 
JAVNI POZIV
za iskazlvanje interesa za slobodno radno mjesto

 
Naziv radnog mjesta: SAMOSTALNI TEHNOLOG ll
Broj radnika: izvršitelja 
Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme (1 godina uz probni rad od 6 mjeseci)
Potrebna strudna sprema i smjer: VSS, dipl.ing. strojarstva/elektrotehnike/građevine
Radno iskustvo: 1 godina na poslovima diplomiranog inženjera
Posebni uvjeti: /
Uvjeti rada: /
Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu sa HZMO-a
Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb