Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto- rukovatelj centralnog grijanja Tržnice

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica TRŽNICE ZAGREB
U Zagrebu, 20.07.2017. g.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjestoNaziv radnog mjesta: RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA
Broj radnika: 1
Vrsta radnog odnosa: ODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS / KV(tehničkog smjera)
Radno iskustvo: 1 godina na istim ili sliinim poslovima
Posebni uvjeti: Potrebno polaganje stručnog ispita za zvanje rukovoditelj centralnog grijanja.Radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl.3. tocke 4. i 17. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima rada - obvezan prethodni zdrrvstveni pregled.
Uvjeti rada: rad u zatvorenom, na otvorenom, rad na visini, vlaga, povećana okolna temperatura, buka. isparavanje. Po potrebi radi hitnih intenencija rad noću, subotom, nedjeljom i ne dane državnih i vjerskih blagdana.
Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Dokazi uz ponudu: molba, živototopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, erektronički zapis podataka o radnopravnom stausu
Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb