Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto - referent općih poslova Zgceste

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebačke ceste
 
U Zagrebu, 19.07.2017.                                                       
 
JAVNI  POZIV
           za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta: referent općih poslova
 
Broj radnika:   1 (jedan)
 
Vrsta radnog odnosa:  neodređeno
           
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
 
Radno iskustvo: 1 godina

 Rok za dostavu ponuda:  8 dana
 
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu
 
Napomena: Ponuda se podnosi nadležnoj službi za upravljanje ljudskim resursima podružnice