Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto - koordinator poslova- upravljanje nekretninama

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 30. lipnja 2017.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta: Koordinator poslova 3

Broj radnika:  1

Trajanje potrebe: PRIVREMENO( razlog)/ TRAJNO

Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS

Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta)4,00

Rok za dostavu ponuda: 8 dana

Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o.Voditeljiva podružnice
Zdravka Ramljak