Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto: elektrotehničar- Upravljanje nekretninama

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 19. rujan 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  tehničar 3
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS-  elektrotehničar
Radno iskustvo tri godine iskustva u struci
Uvjeti rada -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/ diplome, e- ispis HZMO-a, dokaz o radnom iskustvu i iskustvu na odgovarajućim poslovima.

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.