Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto: Administrator sektora u podružnici Čistoća

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 14. kolovoza 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  administrator sektora
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme,
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
Dodatna stručna znanja: 1 godina radnog iskustva u struci
Poslovi: rad na računalu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.