Javni poziv za iskazivanje interesa za radno mjesto-zidar Tržnice

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica TRŽNICE ZAGREB
U Zagrebu, 20.07.2017.
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

Naziv  radnog mjesta: ZIDAR
Broj radnika: 1
Vrsta radnog odnosa: ODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS / KV (tehničkog smjera)
Radno iskustvo: 2 godina na istim ili sličnim poslovima
Posebni uvjeti: Rado mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl. 3. točka I točke 16. i 17. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim urjetima rada - obvezan prethodni zdravstveni pregled.
Uvjeti rada: rad u zatvorenom, na otvorenom, dizanje težih tereta, rad na visini, dugotrajno stajanje, rad u pognutom i polupognutom položaju, rad u vlazi i prašini. Po potrebi rad subotom, nedjeljom i na dane državnih  i vjerskih blagdana.
Rok za doslavu ponuda: 8 dana
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj skoli, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu
Napomena:  Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb