Autolakirer

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 29. studenog 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Autolakirer
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: trajno, probni rad u trajanju od dva mjeseca
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS, tehničkog smjera
Radno iskustvo 1 godina rada u struci
Uvjeti rada rad u zatvorenom, rad u prvoj smjeni, rad subotom
Posebni uvjeti: radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl. 3. točka 18. i 50. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima- obvezan prethodni zdravstveni pregled.
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, potvrda o stažu iz HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397