Izvješća

2017. godina
Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding za 2017. godinu- nerevidirano
  Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2017. godinu- nerevidirano
2016. godina
Izvješće o održivosti - Godišnje nefinancijsko izvješće Grupe Zagrebački holding za 2016. godinu
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2016. godinu
Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2016. godinu
Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding za 2016. godinu- nerevidirano
Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2016. godinu- nerevidirano

2015. godina
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding za 2015. godinu
Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2015. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12. 2015. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora
Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12. 2015. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora
 
2014. godina
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding za 2014. godinu
  Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12. 2014. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora
Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2014. godinu
 
2013. godina
Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2013. godinu
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding za 2013. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12. 2013 zajedno s Izvještajem neovisnog revizora
Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12. 2013 zajedno s Izvještajem neovisnog revizora
Consolidated financial statements for the year ended 31.12.13.
Unconsolidated financial statements for the year ended 31.12.13.
 
2012. godina
Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2012.godinu
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2012.godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12. 2012 .zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
Nekonsolidirani financijski izvještaj za godinu koja je završila 31.12. 2012. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora
Consolidated financial statesments with auditors report
Unconsolidated financial statements
 
2011. godina
Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2011.godinu
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2011.godinu
Konsolidirani financijski izvještaj za godinu koja je završila 31.12. 2011.zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
Consolidated financial statements for the year ended 31.12. 2011. together with independent auditor`s report
Nekonosolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12. 2011.g. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora
 
2010. godina
Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2010.godinu
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2010.godinu
Konsolidirani financijski izvještaj za godinu koja je završila 31.12. 2010.zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
Nekonosolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12. 2010.g. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
 
2009. godina
Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2009. godinu            
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2009. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. 12. 2009. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. 12. 2009. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
 
2008. godina
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2008. godinu
Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. 12. 2008. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
Konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. 12. 2008. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
 
2007. godina
Konsolidirani financijski izvještaji za godinu koje je završila 31. prosinca 2007. godine zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora
 
2006. godina
GKG d.o.o. - Nekonsolidirani  financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. 12. 2006. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora