Gradilište u slikama

GRADILIŠTE PODBREŽJE U SLIKAMA

22. ožujka 2017. Radovi na Podbrežju ubrzano napreduju. 

 


5. listopada 2016. Radovi na gradilištu u naselju Podbrežje

1. listopada 2016.  Stanje na gradilištu u Podbrežju