Podbrežje

 

VIJESTI

Kontakt: e-mail: zagrebacka.stanogradnja@zgh.hr,    tel: 01/6420 958


16. veljače 2018. Javni poziv za zaprimanje zahtjeva za kupnju stanova u naselju  Podberežje
 

Katalog stambeno-poslovne građevine A4 Podbrežje, Novi Zagreb
Katalog stambeno-poslovne građevine A6 Podbrežje, Novi Zagreb20. travnja 2017. Upitnik za zainteresirane građane

17. veljače 2017.

Katalozi stanova za Sveučilište u Zagrebu

Stambeno poslovna građevina A4, Podbrežje, Novi Zagreb/ stanovi
Stambeno poslovna građevina A6, Podbrežje, Novi Zagreb/ stanovi
 

3. veljače 2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju poslovnih prostora na lokaciji Zagreb, stambeno naselje Podbrežje

Rok za dostavu dokumentacije je 27. 2. 2017.


Produljen rok za prijavu znanstvenih novaka do 28. veljače 2017.

26. siječnja 2017. Rok za prijavu znanstvenih novaka produljen je do 28. veljače 2017. te će potvrda od strane Sveučilišta biti konačna do kraja ožujka ove godine, nakon čega ćemo obavijestiti javnost o broju preostalih slobodnih stanova za kupnju.
 

23. prosinca 2016.

Katalozi poslovnih prostora u Podbrežju

Stambeno poslovna građevina A3, Podbrežje, Novi Zagreb
Stambeno poslovna građevina A4, Podbrežje, Novi Zagreb
Stambeno poslovna građevina A5, Podbrežje, Novi Zagreb
Stambeno poslovna građevina A6, Podbrežje, Novi Zagreb


Predstavljen model pomoći Grada Zagreba u stambenom zbrinjavanju mlađih znanstvenika na projektu Podbrežje

24. studenog 2016. Ovo je velika pomoć znanstvenim novacima čime im pomažemo da se egzistencijalno zbrinu i na taj način ostanu u ovom gradu i ovoj zemlji, napomenuo je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, dok je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras posebno istaknuo činjenicu da na zagrebačkom sveučilištu ima oko 970 novaka koji bi mogli postati docenti i biti zainteresirani za ovu mjeru.

Kako se moglo čuti, Grad Zagreb u okviru svoje društvene odgovornosti u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu želi pomoći u stambenom zbrinjavanju mlađeg nastavnog osoblja na Sveučilištu s ciljem da mladi i obrazovni ljudi ostanu u Hrvatskoj. Grad time ulaže u ljudski kapital, a što će imati višestruki povrat mjeren u demografskim, gospodarskim, socijalnim i političkim učincima.

Tako će Grad, u okviru Zagrebačkog modela stanogradnje, programa namijenjenog Sveučilištu, kupcima stanova subvencionirati kamatu stambenih kredita tako što će kupci plaćati kamatnu stopu u iznosu 2%, a razliku će subvencionirati Grad. Stambeni krediti u ovom programu bit će povoljniji od tržišnih i neće se tražiti polog, dok će stanovi također biti jeftiniji od tržišnih.  Matematičkim riječnikom to je na 10 godina na stan od 50 do 80 kvadrata između 10 i 20 tisuća eura uštede ili točnije 222 eura po kvadratu na 10 godina, rekao je gradonačelnik.


POGLEDAJTE PREZENTACIJU
 

Započeta izgradnja 608 stanova u naselju Podbrežje


12. rujna 2016. U zagrebačkom naselju Podbrežje gradonačelnik Zagreba Milan Bandić sa suradnicima danas je otvorio prvu fazu radova na izgradnji 608 stanova čiji se završetak očekuje u travnju 2018. godine.

Prema Urbanističkom planu uređenja planirana je gradnja:
  • 11 samostojećih, stambenih građevina visine do 9 etaža s ukupno 1800 stanova,
  • dvije predškolske ustanove,
  • osnovna škola,
  • kulturno-informativni centar,
  • bazenski kompleks i sportska dvorana.
  • Parkovi, 6 igrališta za uzrast od 0 - 6 godina i  6 igrališta za uzrast od  7 -18 godina.
 
Naselje je koncipirano kao pješačko. Područje obuhvata  iznosi 19,4 ha.
 
STRUKTURA STANOVA 1. FAZE
  A3 A5 A4 A6 UKUPNO
garsonjera 8 8     16
1 sobni 64 64 68 68 264
1,5 sobni 16 16 50 50 132
2 sobni 32 32 20 20 104
2,5 sobni 5 5 15 15 40
3 sobni 3 3 19 19 44
3,5 sobni     2 2 4
4 sobni     2 2 4
 
Podsjetimo, Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. sklopili su 31.12.2008. godine Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u kojem se utvrđuje da Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. nastupaju sa  zajedničkim ciljem koji se odnosi na realizaciju izgradnje stanova u naselju  Podbrežje u Zagrebu.