Za čišćenje snijega s pločnika odgovorni suvlasnici zgrada

Prema Odluci o komunalnom redu, za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgradu odgovorni su suvlasnici, a ispred uličnih lokala to trebaju učiniti vlasnici ili korisnici.

Čišćenje snijega se organizira unutar zgrade, a predstavnik suvlasnika je dužan na oglasnu ploču istaknuti raspored čišćenja te o tome obavijestiti i Komunalno redarstvo, koje je nadležno za kontrolu provođenja Odluke i naplatu kazni. Uz to, u slučaju ozlijede oštećena osoba izravno od suvlasnika može privatnom tužbom zatražiti naknadu štete.

Osim čišćenja oko zgrade, suvlasnici su zaduženi i za uklanjanje snijega i leda s krovova. Iako to najčešće nije definirano ugovorom o upravljanju, taj posao u njihovo ime može učiniti i upravitelj angažiranjem izvoditelja koji za to imaju odgovarajuću opremu.

Uz to, ako postoji opasnost od padanja snijega ili leda s krova, podružnica Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo na to redovito upozorava  suvlasnike te u dogovoru s njima hitno postavlja upozorenja i zapreke kojima će se zaštititi prolaznici (najčešće su to letve i PVC trake, a u  posebnim slučajevima i zaštitni tuneli).

Kako su zgrade pod upravljanjem GSKG-a osigurane i od odgovornosti prema trećim osobama (ali ne i prema suvlasnicima), u slučaju ozlijede ili štete zbog pada snijega/leda s krova, oštećena osoba se izravno obraća osiguravatelju (a ne upravitelju). Znači, takva se naknada ne isplaćuje iz pričuve već se podnositelj  zahtjeva o naknadi izravno  dogovara  s osiguravajućim društvom.


Podružnica GSKG