Upis zgrada u zemljišne knjige do 29. prosinca

Upravitelji zgrada dužni su pokrenuti upis u zemljišne knjige svih neupisanih zgrada koje su izgrađene do 1. siječnja 1997. Taj su postupak obvezni pokrenuti u roku od tri godine od stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odnosno do 29. prosinca 2012. godine. Navedenu obvezu, koja je propisana desetom novelom tog Zakona, imaju svi upravitelji zgrada, a postupak bi trebao znatno ubrzati sređivanje zemljišnih knjiga.
 
Podružnica GSKG, kao vodeći upravitelj zgrada u Zagrebu s 9.000 ulaza na održavanju, je od kraja svibnja 2010. (kada je na snagu stupio Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisa posebnog dijela nekretnine) pokrenula oko 6.000 postupaka, odnosno upućen je dopis predstavnicima suvlasnika o potrebi davanja njihove suglasnosti.
 
Kako je takva suglasnost i osnova pokretanja samog postupka, i ovom prilikom pozivamo sve predstavnike suvlasnike da ju, s obzirom na propisani rok, što prije dostave u našu podružnicu.
 
Za ukupno 1.500 zgrada podnesen je prijedlog povezivanje u zemljišne knjige, a za 50 njih je dobiveno rješenje suda o provedbi.

Bez obveze izrade elaborata etažiranja

Dosadašnji takav postupak otežavalo je niz propisa koji su ovom novelom izmijenjeni. Naime, njome je izričito rečeno da za upis vlasništva posebnog dijela koji nije bio upisan u knjigu položenih ugovora, nije potrebna pisana suglasnost svih suvlasnika. Pravilnikom je ukinuta i obveza izrade elaborata etažiranja, tj. potvrde da je posebni dio samostalna uporabna cjelina, čime je otklonjena najveća prepreka u dosadašnjem postupku etažirnja zgrada.
 
Postupak povezivanja obuhvaća upis katastarske čestice i promjene izgrađenosti, upis posebnog dijela te prava vlasništva na posebnim dijelovima. Nakon prikupljanja dokumentacije (iz ureda za katastar, zemljišne knjige, gradskih ureda i drugih službi) te izrade geodetskog elaborata ako je čestica promijenjena u katastru, ali ne i u zemljišnoj knjizi, upravitelj zgrade podnosi prijedlog za uknjižbu zemljišnoknjižnom sudu. 
 
Troškove postupka snose svi suvlasnici, a naplaćuje se iz sredstava pričuve.
 
Dodatne informacije:    Podružnica GSKG, Odjel etažiranja, Savska cesta 1
                                                    Tel: 45 65 883
 

Podružnica GSKG