U ZET-u i Zrinjevcu 527 zaposlenika u Zelenom uredu

U okviru Projekta Sustavno gospodarenje energijom u podružnicama ZET i Zrinjevac u siječnju i veljači  održano je jedanaest edukacijskih radionica pod nazivom Zeleni ured.
 
Ukupno je 527 zaposlenika, 370 iz ZET-a i 157 iz Zrinjevca,  prošlo nedavne edukacijske radionice, a svaki  je zaposlenik dobio promotivni materijal s pregledom mjera energetske učinkovitosti.
 
Cilj radionica je podizanje razine svijesti i znanja zaposlenika Zagrebačkog holdinga d.o.o. iz području energetske učinkovitosti, a time i ostvarenje ušteda u potrošnji energije.
 
U ZET-u planiraju da motivacijsku radionicu prođe administrativno osoblje, radnici na održavanju opreme i objekata i prodaje karata, što znači ukupno 600 radnika. Predavali su  Jelena Kremenjaš  iz United Nations Development Programme (UNDP)  te Bojan Ribić iz podružnice Čistoća.



Načelo održivog razvoja

Osnovna svrha uvođenja zelenog ureda  u neku organizaciju je doprinos u primjeni načela održivog razvoja u poslovnom sektoru.  U današnje vrijeme organizacija čija je strategija  zasnovana upravo na održivom razvoju postaje kompetentna i prepoznatljiva na lokalnoj i globalnoj razini. Društveno odgovorno poslovanje, koje primjenjuje Zagrebački holding d.o.o.,  uključuje ne samo odgovorno ponašanje prema okolišu, već i  brigu prema zaposlenicima i cjelokupnoj zajednici.
 
Primjena načela Zelenog ureda:  
  • Efikasno korištenje energije i materijala
  • Smanjenje otpada
  • Recikliranje
Obzirom na plan održavanja edukacijskih radionica u svim sastavnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. i na dosad pokazan pozitivni interes zaposlenika, održavanje navedenih radionica je veliki iskorak ka poticanju samosvjesnog i energetski učinkovitog postupanja  zaposlenika u svojim radnim sredinama i okruženjima.