U ZET-u i Zrinjevcu 527 zaposlenika u Zelenom uredu

U okviru Projekta Sustavno gospodarenje energijom u podružnicama ZET i Zrinjevac u siječnju i veljači  održano je jedanaest edukacijskih radionica pod nazivom Zeleni ured.
 
Ukupno je 527 zaposlenika, 370 iz ZET-a i 157 iz Zrinjevca,  prošlo nedavne edukacijske radionice, a svaki  je zaposlenik dobio promotivni materijal s pregledom mjera energetske učinkovitosti.
 
Cilj radionica je podizanje razine svijesti i znanja zaposlenika Zagrebačkog holdinga d.o.o. iz području energetske učinkovitosti, a time i ostvarenje ušteda u potrošnji energije.
 
U ZET-u planiraju da motivacijsku radionicu prođe administrativno osoblje, radnici na održavanju opreme i objekata i prodaje karata, što znači ukupno 600 radnika. Predavali su  Jelena Kremenjaš  iz United Nations Development Programme (UNDP)  te Bojan Ribić iz podružnice Čistoća.Načelo održivog razvoja

Osnovna svrha uvođenja zelenog ureda  u neku organizaciju je doprinos u primjeni načela održivog razvoja u poslovnom sektoru.  U današnje vrijeme organizacija čija je strategija  zasnovana upravo na održivom razvoju postaje kompetentna i prepoznatljiva na lokalnoj i globalnoj razini. Društveno odgovorno poslovanje, koje primjenjuje Zagrebački holding d.o.o.,  uključuje ne samo odgovorno ponašanje prema okolišu, već i  brigu prema zaposlenicima i cjelokupnoj zajednici.
 
Primjena načela Zelenog ureda:  
  • Efikasno korištenje energije i materijala
  • Smanjenje otpada
  • Recikliranje
Obzirom na plan održavanja edukacijskih radionica u svim sastavnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. i na dosad pokazan pozitivni interes zaposlenika, održavanje navedenih radionica je veliki iskorak ka poticanju samosvjesnog i energetski učinkovitog postupanja  zaposlenika u svojim radnim sredinama i okruženjima.