Tehničke probleme u zgradama rješavaju područne službe GSKG-a

Podružnica GSKG, koja upravlja s oko 84 % stambenog fonda Grada Zagreba, već niz godina organizira rad Sektora tehničkih poslova putem 12 područnih službi koje su raspoređene po gradskim četvrtima. Na taj način se suvlasnicima i njihovim predstavnicima omogućilo da brojna tehnička pitanja vezana za zgradu rješavaju u tim ispostavama i bez potrebe dolaska u sjedište Podružnice, Savska cesta 1.

Uz Odjel ugovaranja, područne službe su aktivno uključene i u postupak sklapanja ugovora o upravljanju za nove zgrade. Tako se, uz pružanje svih potrebnih informacija, organizira tehnički pregled objekta (s pratećom fotodokumentacijom) kojim se utvrđuje trenutno stanje zgrade te se, u suradnji s predstavnikom suvlasnika, izrađuje Godišnji program upravljanja, (GPU), odnosno sva potrebna dokumentacija kod sklapanja ugovora o upravljanju.

Područne službe su iznimno važne i kod svakodnevnog  funkcioniranja zgrada jer upravo su tehnički referenti i njihovi voditelji najupućeniji u stanje objekata, postojeće probleme i organiziranje njihovog otklanjanja. To znači da se po zahtjevima predstavnika/suvlasnika provode tehnički očevidi te
Zapisnicima konstatira zatečeno stanje i organiziraju radovi.
Uz redovno održavanja, putem područnih službi se obavlja i značajan dio poslova kod planiranja i realizacije većih zahvata/sanacija. Među ostalim, to uključuje:
  • izradu prijedloga Troškovnika za planirane radove
  • rješavanje pitanja njihovog financiranja (putem GPU-a) kreditiranjem, pozajmicama…
  • organiziranje radova, njihov nadzor i primopredaja…
Posredstvom područnih službi se osiguravateljskim društvima prijavljuje šteta u zgradi/stanu te nakon priznavanju odštetnog zahtjeva, organizira potrebna sanacija.

Uz to, tehnički referenti svakodnevno komuniciraju sa suvlasnicima - odlascima na zgradu ili u uredima službi, dopisima, telefonski, e- mailom…

Detaljnije podatke o radu podružnice GSKG kao i adrese/kontakte područnih ispostava možete vidjeti na www.gskg.hr
 
 

Podružnica GSKG