Projekti ZGH za fondove EU

Zagrebački holding d.o.o. priprema se za prijavu preko 20 projekata za financiranje putem bespovratnih sredstava EU fondova. Provode se interne edukacije djelatnika podružnica, a već stotinjak djelatnika ih je završilo.

Pored toga, formiran je i Tim za vođenje projekata financiranih putem bespovratnih sredstava fondova EU kojeg čini 15 djelatnika koji su u podružnicama nadležni za razvoj i projekte. Oni su u sklopu Tima zaduženi pratiti politike EU na području gospodarenja otpadom, zaštite okoliša, održivom razvoju, prometu te predlagati projekte u skladu sa nacionalnim i EU smjernicama i iskustvima.

Projekti pokrenuti za kandidiranje za EU fondove obuhvaćaju područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, plinoopskrbe, svjetlovodne distribucijske mreže, gospodarenje otpadom te ekologije i energetske učinkovitosti. Zagrebački holding u projektu Zagreb na Savi sudjeluje kao jedan od partnera, a trenutno je u fazi prilagodba prostorno planske dokumentacije.

Uz velike infrastrukturne projekte Zagrebački holding pokreće i radi na sljedećim projektima:
  • Promicanje eko vožnje u komunalnim tvrtkama i postizanje odgovornog ponašanja komunalnih poduzeća u potrošnji goriva pri uporabi vlastitih vozila - Cilj projekta je ušteda do 5 % goriva i edukacija vozača.
  • Educiranje korisnika/građana o racionalnom korištenju energije (prirodni plin, odlaganje otpadom) – Cilj projekta je učinkovitije raspolaganje sa energijom i približavanje direktivama EU 20/20/20 do 2020.
  • Pokrenuta je inicijativa za projekt zgradarstva – obnova stambenih objekata/zgrada kojima upravlja podružnica GSKG.
Zagrebački holding se također prijavio na natječaj Intelligente Energy Europe 2012 kao partner na dva projekta  (Greenpool – energetska učinkovitost i smanjenje potrošnje energije zatvorenih bazena; Bin2Grid – povećanje udjela obnovljivih izvora energije kroz upotrebu bio otpada).

Nadalje, sudjeluje i u 3 projekta EU (UrbanBiogas, Clean Fleets i Civitas Elan) kao partner na projektima:
  • Projekt Clean Fleets – projekt iz programa CIP IEE 2011. u kojem sudjeluje još 12 partnera iz 9 zemalja. Projekt se temelji na "Clean Vehicles Directive". Cilj projekta je pomoći tvrtkama javnog prijevoza u odabiru ekološki najpovoljnijih i energetski najučinkovitijih vozila (kriteriji su energetska potrošnja vozila i emisija CO2  i drugih štetnih plinova). Uključene su podružnice ZET i Čistoća. Europska komisija je kroz navedeni projekt Zagrebačkom holdingu dodijelila 20.000 Eura.
  • Projekt UrbanBiogas ili Gradski otpad za proizvodnju bioplina te korištenje biometana za utiskivanje u plinsku mrežu i promet u urbanim sredinama - projekt iz programa CIP IEE. Uz Holding u projektu sudjeluje 5 partnera iz 5 zemalja. Cilj projekta je promovirati odvojeno skupljanje biootpada u urbanim sredinama u svrhu korištenja bioplina. Zagrebački holding je kroz ovaj projekt dobio oko 85.000 Eura.
  • U tijeku je projekt koji se odnosi na čisti promet u Gradu Zagrebu pod nazivom Civitas Elan. Projekt je započeo 2008.g., a cilj projekta je poboljšanje kvalitete života građana kroz promociju i poticanje održivih, čistih i energetski učinkovitih načina sudjelovanja u prometu. Zagrebački holding, podružnica ZET i Čistoća, zajedno sa Gradom sudjeluju na projektu uz još 4 grada: Ljubljana, Gent, Porto i Brno. ZET se u projekt uključio nabavom energetski učinkovitih i manje bučnih tramvaja te nabavom autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste biodizel ili prirodni plin. Čistoća se u projekt uključila nabavom vozila za odvoz otpada i čišćenje ulica na pogon biodizelom. Rezultat projekta već sada pokazuje zadovoljavajuće parametre kroz smanjenje onečišćenja zraka za 5% i smanjenje buke za 3-5 decibela. Ovim projektom Zagrebački holding dobio je oko 1.200.000 Eura.