Pripreme za otvaranje skijališta na Sljemenu

Na skijalištu Sljeme u tijeku su radovi na pripremi skijališta za rekreativno skijanje građana.
 
Odmah nakon natjecanja za Svjetski skijaški kup započeli su radovi na demontaži tribina i opreme, te čišćenja i uređenja skijališta.
 
Snijega ima dovoljno na Crvenom spustu, na dijelu na kojem se odvijalo natjecanje, a  dijelove staze na prilazu donjoj postaji žičare i dijelove staze na izlazu sa žičare Trosjed, potrebno je dodatno zasnježiti.
 
U naredna će se dva do tri dana, ukoliko temperature budu dovoljno niske, zasnježivati  i Bijela livada, na kojoj trenutno nema dovoljno snijega.
 
Ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti očekujemo da će Crveni spust biti otvoren za skijanje građana u četvrtak, 10 siječnja.

 

PODRUŽNICA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
www.sportskiobjekti.hr

 
Objavljeno 8. siječnja 2013.