Preventivne mjere protiv smrzavanja vode na priključnim vodovima

Podružnica Vodoopskrba i odvodnja obavještava građane da ne postoji značajna mogućnost zaleđivanja vode na vodoopskrbnoj mreži.

Vanjska mreža vodoopskrbe (pod nadležnošću isporučitelja usluge vodoopskrbe) projektira se i izvodi na način da se spriječi mirovanje vode, odnosno osigura njen stalan protok, a prilikom izvođenja vodovodne cijevi se polažu na za to propisnu dubinu unutar tla gdje su temperature značajno više od temperature atmosfere. Stoga nema razloga za brigu o isporuci vode građanima jer unutar mreže postoji stalan protok vode, a cijevi su projektirane i polažu se dovoljno duboko tako da se izbjegne opasnost od smrzavanja vode.

Kako ne bi došlo do mogućeg smrzavanja vode na priključnim vodovima prema potrošaču (pucanje stakla vodomjera, spojne cijevi i dr.) potrebno je voditi računa o sljedećem:
 
  • Potrošači moraju voditi računa da instalacije ne ostavljaju na dulje vrijeme (odlazak na put) bez nadzora u stanju napunjenosti sustava vodom bez protoka kako bi se na internim instalacijama spriječilo smrzavanje vode.
  • Postoji mogućnosti zaleđivanja internih vodovodnih instalacija, ako nisu ugrađene na propisanoj dubini, i ako u  vrtnim slavinama koje su montirane iznad vodomjernog okna nije ispuštena voda. U uvjetima niskih temperatura poželjno je da potrošač vrši redovan pregled vodomjernog okna, osigura da je poklopac zatvoren, a u slučaju ekstremno niskih temperatura potrebno je zaštititi instalacije unutar vodomjernog okna zaštitnim sredstvima (priručna: deke, tkanina ili propisane: staklena vuna i sl.)
  • Potrebno je pripaziti da se vodomjeri ne smrznu te da ne dođe do pucanja stakla na brojilu na priključnim vodovima u podrumskim prostorijama koje nisu grijane, posebno u prostorima koje imaju nezaštićene otvore (razbijene podrumske prozore)
  • Potrošači koji imaju vodomjerne ormariće u vanjskim zidovima objekata trebaju iste pregledati i po mogućnosti zaštititi vodomjere od smrzavanja (naročito ako grijači elementi unutar ormarića ne rade ili nisu ugrađeni) 

Slučajeve puknuća na priključnim vodovima ili vodomjeru potrošači mogu dojaviti u Odjel hitnih intervencija na broj telefona 01 6163 999
 

Podružnica Vodoopskrba i odvodnja