Pravila nagradne igre "Dječja zemlja zabave"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09)  te članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB: 85584865987, Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vladimir Nazor, Zagreb, Maksimirska 51, kojeg zastupa predsjednik Uprave Ivo Čović dipl.ing.i voditelj podružnice mr. Srdjan Vlaović, dipl.oec (dalje u tekstu: Priređivač), uz suglasnost MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE, klasa: UP/I-460-02/13-01/495, ur.broj: 513-07-21-07/13-2, utvrđuje:
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„DJEČJA ZEMLJA ZABAVE“

 
Članak 1.
Priređivač Nagradnu igru priređuje u cilju promocije ponude podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. –  Vladimir Nazor.

Članak 2.
Trajanje nagradne igre je u razdoblju od 01.06.2013. do 02.06.2013., i ima samo jedno kolo.

Članak 3.
Pravila nagradne igre, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija, bit će objavljena na web stranici Priređivača na www.nazor.hr, te će pravila biti na dispoziciji sudionicima tijekom cijelog trajanja nagradne igre na prodajnim prostorima Zagrebačkog holdinga d.o.o. - postavljenima na Međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart, Park Bundek u Zagrebu.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri imaju svi posjetitelji koji tijekom trajanja Međunarodne vrtne izložbe Floraart, u razdoblju od 01.06.2013. do 02.06.2013., posjete 5 punktova podružnice Vladimir Nazor i na svakom sakupe štambilj na kuponu. Kupon će se moći pronaći na svakom punktu podružnice Vladimir Nazor.

Na kupon je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu i telefon te ga najkasnije do završetka Međunarodne vrtne izložbe Floraart, 02.06.2013. godine, ubaciti u za to predviđeni sandučić na štandu podružnice Vladimir Nazor na Međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart.

Članak 5.
Svaki sudionik u sandučić može ubaciti neograničen broj kupona.
 
Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača kao ni članovi njegove uže obitelji.
Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:           

1. 1X WIKI KAMP (međunarodni ljetni sedmodnevni kamp za djecu i mlade) za jednu osobu u kampu Veli Jože Savudrija       

2. 1X sedmodnevno ljetovanje za dijete u organizaciji i po izboru u hostelima Podružnice Vladimir Nazor

3. 3X Ručak za tri osobe u restoranu Grada Mladih, Granešina

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi:                            5.134,00 kuna
Nagrade nisu zamjenjive za novac.
Nagrade se ne mogu prenositi.
 
Članak 8.
Izvlačenje nagrada održat će se 04.06.2013. u 12 sati, u dvorani Sljeme Centra za korisnike Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41, prema gore navedenim pravilima.

Nagrade će biti izvučene između svih prikupljenih ispravno popunjenih kupona.
U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz Članka 4. ili ne udovoljava Članku 6. ovih pravila, te ukoliko podaci nisu vjerodostojni, bit će izvučen drugi kupon.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu:

1. Dario Matečić (Služba za marketing i prodaju Zagrebačkog holdinga)
2. Petra Peroš (podružnica Vladimir Nazor)
3. Veronika Antić Vodopivec (podružnica Upravljanje sportskim objektima)
4. Miroslav Škec (podružnica AGM)
5. Elizabeta Skoko (podružnica ZET)

O tijeku izvlačenja komisija vodi zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.
Imena svih dobitnika bit će objavljena na internetskoj stranici Podružnice Vladimir Nazor  navedenoj u čl. 3., u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će u istom roku i pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 10.
Dobitnici će svoje nagrade moći preuzeti u dogovoru s Priređivačem u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o nagradi (čl. 15. stavak 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara), uz predočenje osobne iskaznice, na sljedećoj adresi:Turistička agencija Vladimir Nazor, Petrinjska 73, Zagreb.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade u vrijednosti većoj od 5.000 kuna nakon završetka nagradne igre bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.
 
Članak 13.
Nagradna igra može se odgoditi samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o odgodi nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice priređivača.
 
Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.  Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija ista odobri i budu objavljena u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 15.
Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb, 27. svibnja 2013.