Povodom Svjetskog dana voda predavanje "Kakvu vodu pijemo?"

Povodom Svjetskog dana voda, u srijedu, 20.ožujka u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga održano je predavanje pod nazivom “Kakvu vodu pijemo?”.

Prvo je to u nizu tematskih predavanja, koje Direkcija Holdinga planira organizirati u svojim prostorima, u želji da sve aktualne teme generirane iz mnogobrojnih djelatnosti Zagrebačkog holdinga, približi svojim korisnicima.
 
Jučerašnji predavači bili su Dubravko Dragojević, voditelj laboratorija i Službe za kontrolu kvalitete, podružnice Vodoopskrba i odvodnja Službe za kontrolu kvalitete podružnice Vodoopskrba i odvodnja i Sonja Tolić, voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".
 

Na predavanju su se, među ostalim,  mogle saznati brojne poznate i nepoznate informacije o o zagrebačkoj vodi. Objašnjeno je i otkud dolazi voda iz slavina, koje kontrole prolazi i koliko je kvalitetna.

Najvažniji naglasci iz predavanja
 
Kakvu vodu pijemo? Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće
Glavne karakteristike zagrebačke vode: 
  • povoljna mineralizacija (anioni, kationi)
  • prisutnost mikroelemenata (željezo, bakar, cink)
  • niske vrijednosti organske tvari (<1mg/l)
  • organski spojevi u tragovima
  • podzemna vodna crpilišta bez bakteriološke kontaminacije
  • preventivna dezinfekcija s niskim razinama klora
  • kvaliteta zagrebačke vode suukladna je hrvatskim, europskim i svjetskim standardima.
Ukupna količina vode na zemlji:
  • slana voda 97,5%
  • slatka voda 2,5%
Zagrebačka voda godišnje se kontrolira se na 10 000 uzoraka, a obavi se 140 000 analiza kemijskih i mikrobioloških pokazatelja.  
Koriste se nasuvremenije tehnike ispitivanja kvalitete vode- tekućinastav kromatografija, od 1996. godine.
Povijest Vodopskrbe seže u davnu 1878. godinu kada su u Zagrebu postojali Zdenac Zagorska i Vodosprema Jurjevska.
Glavna vodocrpilišta u zagrebu su mala Mlaka, Petruševec, Sašnak, Zapruđe, te Strmec.
Centralni vodoopskrbni sustav grada Zagreba izgrađen je u preko 90% područja gradskih četvrti, a njime upravlja Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja.

Za vodoopskrbu se koristi  voda iz 7 crpilišta s ukupno 36 zdenaca na području Zagreba, Samobora i Velike Gorice, a specifičnost vodoopskrbnog sustava  predstavlja  podjela na tri visinske vodoopskrbne zone zbog konfiguracije terena i položaja grada.

Dnevna količina isporučene vode iznosi cca 350 000 m3 i koristi je cca 850 000 ljudi.

Monitoring vode za piće na području Grada Zagreba  u 2012. godini proveden je u cjelosti (100%) prema planiranom Programu monitoringa.

Programom je na cjelovit način obuhvaćen kompletan sustav vodoopskrbe Grada Zagreba i omogućeno sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće, identificiranje osjetljivosti sustava  i potencijalne opasnosti.

Na temelju dobivenih rezultata analiza može se zaključiti da je voda za piće centralnog javnog vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba zdravstveno ispravna prema propisanim uvjetima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće te da niti u jednom uzorku nisu izolirane toksične ni kancerogene tvari.


Vezane vijesti:
Poziv na predavanje Kakvu vodu pijemo
facebook event