Potpisan partnerski certifikat s Gradom Karlovcem

Podružnica Čistoća i Grad Karlovac od 10. travnja imaju partnerski certifikat u sklopu projekta Urban Biogas koji se financira sredstvima Europske unije, u okviru programa Inteligentna energija.
 
Potpisnici Certifikata su direktor Čistoće Karlovac Ivan Polović i voditelj Podružnice Čistoća Zagreb Branimir Valašek,  pri čemu su se obje strane složile da će surađivati s ciljem razmjene primjera dobre prakse, vještina i znanja u području gospodarenja biootpadom. U izaslanstvu je bio Voditelj i Željko Jurić, predstavnik Energetskog instituta Hrvoje Požar , partner na projektu UrbanBiogas .
 
Uz razgovor o temama koje zanimaju obje komunalne organizacije, predstavljen je predmetni projekt  te održana prezentacija sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu, posebno biootpadom kao i sustav zbrinjavanja otpada u gradu Karlovcu.
Projekt Urban Biogas podupire razvoj proizvodnje biometana iz gradskog otpada koji bi se utiskivao u mrežu prirodnog plina i koristio za pogon vozila u javnom prijevozu u 5 ciljanih europskih gradova. Podrazumijeva organizaciju više od 130 događaja, uključujući i radionice, sastanke radnih skupina, studijska putovanja i posjete između gradova i općina sudionika: Grad Zagreb, Grad Graz (Austrija), Grad Rzeszow (Poljska), Grad Valmiera (Latvia) i Općina Abrantes (Portugal). Sastoji se od 9 radnih zadataka koji se mogu podijeliti u tri glavne cjeline: Odvojeno sakupljanje otpada,  Proizvodnja bioplina i Korištenje bioplina kao biogorivo ili zamjena za zemni plin. Jezgra projekta je razvoj pet tržišnih koncepata Od otpada do biometana, kojima bi se pridonijelo ostvarenju europskih ciljeva o smanjenju odlaganja otpada i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.
 
U sklopu posjeta organiziran je i obilazak karlovačkoga odlagališta Ilovac, a zagrebački partneri su upoznati s planovima za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Babina gora, koji bi trebao započeti s radom do 2018. god., nakon čega bi se postojeće odlagalište Ilovac zatvorilo.
 

Podružnica Čistoća