Plaćanje komunalnih računa bez naknade od 1.ožujka

Jedinstvena uplatnica od danas, 1. ožujka može se bez naknade za uslugu platnog prometa platiti:

  • u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41, radnim danom od 8 do 18 sati i subotom od 9 do 13 sati
  • na samoposlužnom platomatu u prostoru Centra za korisnike Zagrebačkog holdinga
  • na blagajni podružnice GSKG, Savska cesta 1, radnim danom od 8,00 do 14,30 sati
  • na blagajni podružnice Vodoopskrba i odvodnja, Patačićkina 1b, radnim danom od 7,45 do 14,30 sati
  • trajnim nalozima ili elektroničkim prezentiranjem računa preko Zagrebačke banke d.d.
  • trajnim nalozima preko Privredne banke Zagreb d.d.
  • trajnim nalogom preko American Express kartice koju je izdao PBZ Card d.o.o. te
  • trajnim nalogom preko Diners Club kartice koju je izdao Erste Card Club d.d.