Održavanje zelenih površina u Zagrebu

Orezivanjem živice u Ulici grada Vukovara, u ponedjeljak, 14. svibnja, djelatnici podružnice Zrinjevac nastavili su s radovima na uređenju zelenih površina u Gradu Zagrebu.
 
Tijekom godine Zrinjevac redovno održava 114 ha ili točnije 11.403.241 m2 javnih zelenih površina u gradu Zagrebu. Također održava se i  96 kilometara živica, koje su najvećim  dijelom posađene uz  tramvajske  pruge, po važnijim i frekventnijim prometnicama. Najveći dio održavanih zelenih površina pripada travnjacima – ukupno 10.326 134 m2.Pod održavanjem gradskih parkova, travnjaka i drvoreda  podrazumijeva se čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnova ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje popločenih i sipinjenih površina u parkovima, te postava i održavanje urbane opreme u parkovima i dječjim igralištima.

Ulice grada uljepšava 132.798 komada stabala, od toga je čak 28.517 komada u drvoredima, što ukupno čini 204 km drvoreda. 

Na 288.548 m2 gradskih površina posađeno je gotovo pola milijuna komada grmlja koje  svojim habitusom, različitim bojama i cvjetovima razbija jednoličnost travnjaka.

Cijeli tekst
 
Kontakt

Podružnica Zrinjevac – Sektor održavanja zelenih površina
Remetinčka cesta 15, 10000 Zagreb
Uprava 01/6598-994
Njega i zaštita bilja 01/6598-894
Održavanje zelenih površina - Gradske četvrti