Održana sjednica Skupštine Zagrebačkog holdinga

Na današnjoj sjednici Skupštine trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. usvojeni su Konsolidirano financijsko izvješće za 2011. godinu, zajedno s izvještajem neovisnog revizora te Godišnje izvješće Uprave za Grupu za 2011. godinu.

Također, dana je razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2011. godinu kao i razrješnica Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova nadzora nad poslovanjem Društva za 2011. godinu.

Na sjednici Skupštine usvojeno je i Izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za prvih šest mjeseci 2012. godine, odnosno razdoblje od 1.1. do 30 .6 2012. Donesena je i Izmjena i dopuna Izjave o osnivanju-pročišćeni tekst od 4.srpnja 2012.